เกี่ยวกับเรา

WORLD WIDE ENGINEERING

รับจ้างตรวจบ้าน คอนโด อาคาร ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการด้านบ้านกว่า 10 ปี

“ความรู้อาจสำคัญ แต่ประสบการณ์ไม่มีสอนในห้องเรียน”


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : นายสุริยา หรินทะชาติ ชื่อเล่น เหวิน

การศึกษา : จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานะทางวิศวกรรม : ภาคีวิศวกร เลขที่ใบอนุญาต

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบ้าน : 1. วิศวกรงานโครงสร้างบ้าน 5 ปี (จาก 2555-2560)

                            2. วิศวกรงานสถาปัตย์ 4 ปี (จากปี 2560-2564)
                            3. วิศวกรผู้ดูแลโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี (จากปี 2564-ปัจจุบัน)

หมายเหตุ : วิศวกรโครงสร้างจะรับผิดชอบรับผิดชอบตั้งแต่ฐานรากถึงโครงหลังคา เกี่ยวกับงานโครงร้างทุกอย่าง ส่วนวิศวกรงานสถาปัตย์ จะรับผิดชอบงานต่อจากวิศวกรโครงสร้าง เริ่มตั้งแต่มุงหลังคา ก่อ ฉาบ ทาสี ติดตั้งประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ จนสามารถให้ลูกค้าตรวจบ้านได้ และสุดท้ายคือ วิศวกรผู้ดูแลโครงการ จะรับผิดชอบทั้งโครงการ สามารถโอนบ้านได้อย่างไม่มีปัญหา ลูกบ้านอยู่อย่างสบายใจ เพื่อนบ้านรอบข้างโครงการไม่มีปัญหา ภาพรวมโครงการดูดี เมื่อลูกค้าเข้าโครงการเกิดความมั่นใจ อยากอยู่ในโครงการ

ที่ตั้งสำนักงาน

34/8 หมู่ 8 บ้านปินดก ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ติดต่อสอบถาม ช่างเหวิน (สุริยา หรินทะชาติ)

โทร : 093 456 0612

เมล : werncm@gmail.com

LineID : 083474w

ตรวจรับบ้าน คอนโดเชียงใหม่