ค่าบริการ

ค่าบริการตรวจคอนโด ก่อนโอนห้อง

ราคา 3,000 บาท พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 40 ตร.ม (ตรวจสอบ 2 ครั้ง)

ราคา 3,500 บาท พื้นที่ใช้สอย 41-50 ตร.ม (ตรวจสอบ 2 ครั้ง)

ราคา 4,000 บาท พื้นที่ใช้สอย 51-60 ตร.ม (ตรวจสอบ 2 ครั้ง)

ราคา 4,500 บาท พื้นที่ใช้สอย 61-70 ตร.ม (ตรวจสอบ 2 ครั้ง)


ค่าบริการตรวจทาวน์โฮม ก่อนโอนกรรมสิทธิ์

ราคา 4,500 บาท ทาวน์โฮม 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 140 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)

ราคา 5,000 บาท ทาวน์โฮม 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 141-170 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)

ราคา 5,500 บาท ทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 171-200 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)


ค่าบริการตรวจบ้านเดี่ยว ก่อนโอนกรรมสิทธิ์

ราคา 5,000 บาท บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 150 ตร.ม. (ตรวจ 2 ครั้ง)

ราคา 5,500 บาท บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอย 151-200 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)

ราคา 6,000 บาท บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 201-250 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)

ราคา 7,000 บาท บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 251-300 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)

ราคา 8,000 บาท บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 301-350 ตร.ม (ตรวจ 2 ครั้ง)

ตรวจรับบ้าน คอนโดเชียงใหม่